Vår webbutik är öppen under vår fabriks sommarlov den 8 juli. - 4.8.2024. Webbutiksbeställningar gjorda under vårt sommarlov kommer att levereras efter semestern från och med vecka 32. Senast 4.7. mottagna beställningar kommer att levereras före semestern.

Historia

Komfort värd din båt sedan 1969

Europas största tillverkare av måttbeställda båttextiler VA-Varuste Oy fyllde 50 år 2019

1969

VA-Varuste grundades

VA-Varuste inledde verksamheten med tillverkning av tält samt skyddspresenningar och bänkskydd för bilar, utan en enda båtprodukt i sortimentet.

2006

Flytt till Siikaniemi

Båtindustrin hade sina toppår under tidigt 2000-tal och när efterfrågan växte byggde VA-Varuste en egen fabrik vid sjön Kallavesi i Siikaniemi, Kuopio.

2017

Invigning av fabriken i Polen

VA-Varuste Poland är nu verksam i moderna 2 400 kvadratmeter stora lokaler och betjänar kunder runtom i Europa.

2021

Invigning av fabriken i Portugal

VA-Varuste Portugal betjänar kunder runtom i Europa.

Nya lokaler

Tillverkningen av båtkapell inleddes i Neulamäki

VA-Varuste grundades i början av mars 1969 av Antero Vartiainen från Kuopio. VA-Varuste inledde verksamheten med tillverkning av tält samt skyddspresenningar och bänkskydd för bilar, utan en enda båtprodukt i sortimentet. Som produktionslokal fungerade en hall som var cirka 30 kvadratmeter stor.

År 1972 flyttade VA-Varuste till 300 kvadratmeter stora lokaler i Neulamäki industriområde i Kuopio. De första båtkapellen levererades till Bella Veneet Oy. Produktionen utvidgades 1974, varvid företaget flyttade till större produktionslokaler i Neulamäki. I led med detta fick företaget också nya båttillverkare som kunder. I början av 80-talet levererades båtkapell förutom till Bella-båtar, även till bland annat Buster‑, Finnsport‑, Hirvas- och Lohi-båtar.

jämn och bra kvalitet

Textilexpertis från Kuopio

Redan från början låg fokus i produktionen på jämn och bra kvalitet på produkterna, vilket garanterade nöjda kunder. Satsningar gjordes även på produktionsmetoder, vilket ledde till en kostnadseffektiv produktion. Ända från början var det viktigt att förstå kundernas behov och planera produkter som gav båtarna mervärde. Detta upptäckte också olika båttillverkare och under årens lopp började VA-Varuste leverera båtprodukter till allt fler båtmodeller. Finlands båtindustri har också förlitat sig på VA-Varustes expertis i många år redan.

1989

Tid för nya ägare

Antero Vartiainen sålde företaget 1989 till Ulla och Toivo Vainikainen, vilka var företagets ägare ända tills de gick i pension. I led med de nya ägarna fokuserades verksamheten vid VA-Varuste på tillverkning av båtkapell och bänkskydd för bilar.

De första åren var verkligen utmanande, eftersom den ekonomiska krisen i Finland i början av 1990-talet prövade också VA-Varuste. Med anledning av den ringa efterfrågan på båtkapell, utvidgade VA-Varuste sitt produktsortiment till att även omfatta tillverkning av bland annat monteringstält, båtdynor och vinterskydd. Alla dessa produkter finns än idag i VA-Varustes sortiment.

2001

Efter återupplivad efterfrågan utökades produktionslokalerna

År 2001 monterades den första skäraren hos VA-Varuste och den effektiviserade tillverkningsprocessen för båtkapell och båtdynor. Till de större produktionslokalerna införskaffades även en CNC-bockningsmaskin, som i betydande utsträckning effektiviserade verksamheten vid den egna metallavdelningen med tanke på tillverkningen av kapellbågar.

Vid samma tidpunkt fick VA-Varuste även sin första internationella kund. Exportverksamheten inleddes officiellt 2001, då man började leverera båtkapell tillverkade av VA-Varuste till Uttern-båtar.

VA-Varuste

Båt- och bilutrustning

Produkterna på bilsidan utgjorde en stor del av sortimentet ännu på 2000-talet och VA-Varuste var 2005 även med och grundade Wälly Oy, som fokuserade på olika bilmärkesspecifika skyddsöverdrag och andra produkter, såsom bänkskydd och termotäcken till husbilar. Från de där tiderna har snabbskydden för bilar och termotäcken för husbilar kvarblivit i produktsortimentet. Produkterna på bilsidan omfattar dock inte bara dessa två produkter, utan sommaren 2014 lanserades även säsongsskydd för husbilar och ‑vagnar. Sedan dess har VA-Varuste också varit en bekant syn på Caravan-mässan.

Även båtsidans produktsortiment har utökats. VA-Pro, den första båtstolen i det egna produktsortimentet, lanserades 2011. Under de senaste åren har sortimentet utökats till att omfatta olika båtstolar, som alla ha ett stilrent utseende och bra utformning gemensamt.

Båtindustrin hade sina toppår under tidigt 2000-tal och när efterfrågan växte byggde VA-Varuste en egen fabrik vid sjön Kallavesi i Siikaniemi, Kuopio. Till dessa lokaler om 2 600 kvadratmeter flyttade VA-Varuste 2006 och driver sin verksamhet fortsatt i dem.

Ett par år senare var det dags för ett generationsbyte, då Ville Vainikainen 2008 tog över rollen som VD efter sin far Toivo Vainikainen, som pensionerade sig från posten. Toivo fungerade som styrelseordförande ända till 2012, tills VA-Varustes tekniska chef, Mikko Vainikainen, tog över rollen som styrelseordförande efter sin far. Bröderna äger numera VA-Varuste tillsammans och ansvarar för företagsverksamheten.

2010-talet

Från stranden i Kallavesi till världens hav

På 2010-talet strävade VA-Varuste starkt efter att utöka sin exportverksamhet. VA-Varuste kom också 2013 med i internationaliseringstävlingen Golden Gavia, som hölls av NTM-centralen i Norra Savolax, och i samma tävling fick företaget ett hedersomnämnande 2014.

Samma år togs ett stort steg mot den internationella marknaden, då dotterbolaget VA-Varuste Poland grundades. Företaget inledde sin verksamhet i oktober 2014 i hyreslokaler belägna i Suwalk i norra Polen. När verksamheten hade dragit igång, sökte man efter en tomtplats för fabriken och sommaren 2017 firades invigningen av den nya fabriken. VA-Varuste Poland är nu verksam i moderna 2 400 kvadratmeter stora lokaler och betjänar kunder runtom i Europa.

Redan från början har man sparat alla mönster för alla designade produkter. I början skapades alla mönster i pappersformat, men från 2001 började man digitalisera dem. Den digitala tidsperioden har kommit också till designsidan, eftersom en stor del av designen av företagskundernas produkter numera sker i form av 3D-design. Med denna metod kan man utforma nya produkter till båtarna utgående från 3D-modeller utan att behöva göra planeringsbesök på en prototypbåt.

Man har dragit stor nytta av att ha sparat mönster. I det skede som båtkapell som tillverkats för fabriker har börjat bli gamla, har man kunnat erbjuda båtägarna nya båtkapell utgående från det ursprungliga mönstret, till och med till väldigt gamla båtmodeller. Efterfrågan på nya båtkapell har varit stor också utomlands, eftersom en stor del av båtarna som tillverkats i Finland har exporterats, i synnerhet till Norden.

Numera betjänar VA-Varuste-koncernen med närmare 200 anställda mångsidigt och yrkeskunnigt kunder på både företags- och konsumentsidan runtom i Europa. Årligen exporteras redan mer än 36 000 kapell, kåpor och överdrag av olika slag på båtsidan. För närvarande är VA-Varuste också den största kapelltillverkaren i hela Europa.