Villkor

62° 52.27′ 00“ — 27° 39.25′ 40“

Leveransvillkor

Produktens säljare

För webbutikens försäljning och marknadsföring ansvarar
VA-Varuste Oy / FO-nummer 0549341-4
Siikaranta 14, 70620 Kuopio
Tel. +358 (0)17 265 9500
customerservice@va-varuste.fi

Betalning

Med Paytrail

Med Visa-, Visa Electron- eller MasterCard-kort

Betalningsförmedlingstjänsten utförs av Paytrail Oyj (2122839-7) i samarbete med finländska banker och kreditinstitut. Vid betalning med Visa, Visa Electron eller MasterCard visas Paytrail Oyj som betalningsmottagare på kortfakturan och förmedlar betalningen till butiken. Paytrail Oyj har verksamhetstillstånd för betalningsinstitut.
Paytrail Oyj, FO-nummer 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
Telefon: 0207 181830

Internetbanken

Betalningsförmedlingstjänsten för betalningar via internetbanken utförs av Paytrail Oyj (2122839-7) i samarbete med finländska banker och kreditinstitut. För användaren är tjänsten precis likadan som traditionella betalningar i internetbanken.

Leverans

Vår leveranstid för lagerförda produkter är normalt 2-5 arbetsdagar. För beställningsprodukter är leveranstiden längre. Beställningsprodukterna anpassas till den normala produktionen, vilket innebär att leveranstiden varierar beroende på den aktuella situationen inom produktionen.
Vi bekräftar din leveranstid när vi har hanterat din beställning. Om beställningen innehåller produkter, vars angivna leveranstid är längre, dröjer leveransen av dessa produkter naturligtvis något längre.
Produkterna skickas med det leveranssätt via Matkahuolto som du valde i samband med beställningen: till Matkahuoltos närmaste verksamhetsställe, hem till dig eller till din arbetsplats. Matkahuolto kommer direkt med kunden överens om leverans till hemadressen.
Obs! Vi kan inte påverka leveranstiden om försening i leveransen har orsakats av ett fel som begåtts av en tredje part, strejk eller naturkatastrofer.

Kundreturer

Vi tror att du kommer att vara nöjd med dina produkter. Om du ändå skulle upptäcka att du har beställt fel produkt eller om du av någon anledning vill returnera ditt köp, tillämpas på returer konsumentskyddslagens bestämmelser om distansförsäljning.
Våra lagerprodukter har en 14 dagars returrätt utan att du behöver ange någon grund för returen. Returrätten upphör 14 dagar efter att varan mottogs. Produkterna ska returneras i säljbart skick, oanvända och i originalförpackningen.
Returrätten gäller dock inte måttbeställda produkter, såsom rör, textilmaterial eller kapellfönster. Vi krediterar inte heller produkter som modifierats på kundens begäran.
För att utöva ångerrätten ska du meddela oss på ett entydigt sätt att du vill ångra beställningen. Meddelandet kan vara fritt formulerat, till exempel ett e-postmeddelande, eller ett meddelande som medföljer varan som returneras. Konsumenten har rätt att frånträda ett avtal med en ångerblankett, vars form och innehåll följer bestämmelserna i justitieministeriets förordning eller på något annat entydigt sätt inom 14 dagar (KSL 6:14).
För att iaktta tidsfristen för ångerrätten räcker det att du skickar ditt meddelande om utövande av ångerrätten innan ångerfristens utgång.
Att enbart returnera varan eller att låta bli att hämta ut försändelsen vid Matkahuolto, utan ett separat meddelande om frånträde, räcker inte. Konsumenten ansvarar för att vid behov påvisa att meddelandet har lämnats.
Om ångerfristens sista dag är en lördag eller helgdag, kan meddelande om frånträde göras ännu den första vardagen därefter. (KSL 12:1e)
Konsumenten har även rätt att frånträda avtalet redan innan varan levereras. Utövandet av ångerrätten behöver inte motiveras.
Du kan antingen byta ut produkten mot en ny produkt eller få återbetalning.
Kunden betalar själv de kostnaderna för returen.

Retur av beställningsprodukt ur mönsterarkivet eller en måttbeställd produkt

När kunden beställer en produkt som vi har mönster till, exempelvis ett båtkapell, men som inte lagerförs, avser beställningen en beställningsprodukt. På detta tillämpas 6 kap. 16 § 1072/2000 i konsumentskyddslagen (KSL). Produkten tillverkas på kundens begäran och till att passa den båtmodell med standardutrustning som kunden uppger.
Kunden ansvarar för att uppgifterna som lämnas om båten stämmer. Produkten tillverkas enligt måtten för en fabrikstillverkad båtmodell med standardutrustning enligt uppgifterna som lämnats. Om man har gjort väsentliga ändringar eller monterat tilläggsutrustning på båten, ska du uppge detta när du lägger beställningen.
Kunden har rätt att ångra beställningen inom 14 dagar efter att beställningen gjordes. Om inget meddelande om frånträde kommer, anses beställningen vara giltig och dess individuella tillverkning kan påbörjas. Om tidsfristen på 14 dagar har gått och tillverkningen har inletts – kunden kan fortfarande ångra beställningen, men i detta fall debiterar vi de material- och tillverkningskostnader som uppstått innan vi mottagit meddelandet om frånträde. Ångerrätten gäller däremot inte om tjänsten har utförts i sin helhet och konsumenten har informerats om att ångerrätten inte gäller i en sådan situation.
Om man tillsammans med kunden har kommit överens om att tillverkningen av produkten inleds tidigare än efter två veckor – ingen rätt till frånträde inom 14 dagar.

Lager

Produkten ska returneras oanvänd, omonterad och adekvat förpackad.
OBS! Produkter som modifierats på kundens begäran eller tillverkats enligt kundens mått har ingen bytes- eller returrätt. Kundreturer ska meddelas till oss via e-post.
Att inte hämta ut paketet från posten eller att skicka tillbaka produkten med vändande post utan ett separat meddelande är inte samma sak som att frånträda affären. Vi tar ut en avgift om 20,00 € för de kostnader som vårt företag orsakas för leveranser som inte har hämtats ut och för vilka frånträde inte har meddelats. Avgiften motsvarar de faktiska frakt-, expeditions- och returkostnaderna.

Reklamationer

Skulle det tråkiga hända att produkten som du har beställt är fel eller behäftad med ett fel, vänligen kontakta alltid först vår kundtjänst som ger dig närmare anvisningar. Felaktiga delar kan bytas ut enklare när produkten ännu inte har monterats. Gör likadant, om förpackningen har skadats under transporten.

Dataskyddspolicy

Läs vår dataskyddspolicy på fliken Dataskydd.
Kontaktuppgifterna som vi begär i samband med en beställning används inte för några andra ändamål förutom för att leverera beställningen eller utreda oklarheter i den. Kontaktuppgifterna lämnas inte ut och används inte för direktmarknadsföring eller några andra ändamål som inte har med leveransen av beställningen att göra. Manuellt material förvaras på ett sådant sätt att inga utomstående eller tredje parter får åtkomst till registeruppgifterna. Alla föråldrade eller felaktiga uppgifter förstörs. Elektroniskt lagrat material förvaras på ett sådant sätt att inga utomstående eller tredje parter får åtkomst till registeruppgifterna. Alla föråldrade eller felaktiga uppgifter förstörs.

Övrig information

Om informationen (priser e.d.) på webbplatsen shop.va-varuste.fi innehåller uppenbara skriv-, räkne- eller informationsbehandlingsfel, är shop.va-varuste.fi inte skyldig att leverera produkter enligt dessa felaktiga uppgifter. Beställaren avgör om hen vill ha leveransen med justerade villkor och uppgifter.