Privatkunder

Reklamationer

Ibland kan det hända att fel i produkten upptäcks först vid montering eller användning. Nedan hittar du anvisningar för hur du anmäler ett produktfel.

Reklamation av en felaktig produkt

Om du har köpt produkten av en återförsäljare eller direkt av båttillverkaren, ska du reklamera den direkt till säljaren.

Om du har köpt produkten direkt hos VA-Varuste eller i VA-Varustes webbutik och du upptäcker ett fel i den, fyll i formuläret nedan.

Kontakta alltid först VA-Varuste innan du skickar tillbaka produkten. På så sätt kan vi säkerställa att vi har alla nödvändiga mått för reparationen och kan vid behov be om mer information om måttfelet.

För att påskynda behandlingen av reklamationen ber vi dig att alltid använda formuläret nedan för reklamationer.

Våra reklamationshandläggare kontaktar dig så snart vi har inlett behandlingen av ärendet. Reklamationer behandlas i den ordning de tas emot, vanligtvis inom 1–3 vardagar.

För att påskynda behandlingen av ditt ärende ber vi dig att alltid ha följande uppgifter redo innan du kontaktar oss.

Fyll i det lämpliga reklamationsformuläret för den felaktiga produkten här.

REKLAMATIONSFORMULÄR FÖR BÅTKAPELL:

Om produkten köptes från en återförsäljare ska reklamationen/återbetalningen göras till den återförsäljaren.

I annat fall kan ett klagomål lämnas direkt till VA-Varuste genom att fylla i detta formulär. Vänligen besvara varje punkt noggrant, eftersom vi utan den begärda informationen tyvärr inte kommer att kunna behandla ditt klagomål. Ett ifyllt formulär påskyndar hanteringen av klagomålet. Ett separat formulär måste fyllas i för varje enskild defekt produkt.

Kontaktuppgifter till kunden:

Uppgifter om båten:

Beskrivning av produktfelet:

Om båten vanligtvis förvaras mer än 30 km från din hemadress, vänligen ange vägbeskrivning till båten. Adress, vägbeskrivning eller koordinater. Baserat på platsinformationen kan vi planera ett eventuellt besök på båten, om det behövs för att utföra reparationen.

Bifoga bilder på felet. Ta tydliga bilder av det som klagomålet gäller. Ta också en bild av båten så att kapellet är fullt synligt.* (klagomålet kan inte behandlas utan bilder)(bildformat som stöds PNG, JPG, JPEG, GIF, BMP.)

Anvisningar för att ta fotografier

REKLAMATIONSFORMULÄR FÖR BÅTSTOL:

Om produkten köptes från en återförsäljare ska reklamationen/återbetalningen göras till den återförsäljaren.

I annat fall kan ett klagomål lämnas direkt till VA-Varuste genom att fylla i detta formulär. Vänligen besvara varje punkt noggrant, eftersom vi utan den begärda informationen tyvärr inte kommer att kunna behandla ditt klagomål. Ett ifyllt formulär påskyndar hanteringen av klagomålet. Ett separat formulär måste fyllas i för varje enskild defekt produkt.

Kontaktuppgifter till kunden:

Uppgifter om säte:

Beskrivning av produktfelet:

REKLAMATIONSFORMULÄR FÖR ÖVRIGA PRODUKTER:

Om produkten köptes från en återförsäljare ska reklamationen/återbetalningen göras till den återförsäljaren.

I annat fall kan ett klagomål lämnas direkt till VA-Varuste genom att fylla i detta formulär. Vänligen besvara varje punkt noggrant, eftersom vi utan den begärda informationen tyvärr inte kommer att kunna behandla ditt klagomål. Ett ifyllt formulär påskyndar hanteringen av klagomålet. Ett separat formulär måste fyllas i för varje enskild defekt produkt.

Kontaktuppgifter till kunden:

Beskrivning av produktfelet: